Sandlådor

Stämman gav styrelsen i uppdrag att se att tillräckligt med sandlådor finns utställda när snön kommer. Styrelsen har beställt fem stycken sandlådor som kommer att ställas ut på våra gårdar och fyllas med sand. Sandlådorna hyrs av föreningen och kommer att tas bort efter vintersäsongens slut.