Silfverdagen den 15 maj och Årstämma den 24 maj!

Silfverdagen
Den 15:e maj kl 11.00 bjuder styrelsen in till en samkvämsdag. Vi hjälps bland annat åt med att plantera blommor/ställa ut krukor på gårdarna samt förtär en enklare lunch tillsammans. Den 14:e – 15:e maj kommer även containers finnas på Körsångar- respektive Kvintettvägen så passa på att rensa inför våren!
Notera att det inte är tillåtet att ställa saker utanför containrarna när de är fulla.

Årsstämma den 24 maj
Årets föreningsstämma hålls den 24 maj och inte den 26 maj som tidigare aviserats. Styrelsen funderar på om stämman kan hållas i föreningslokalen eller om större lokal bör bokas, vilket är avhängigt hur många medlemmar som avser närvara. Styrelsen är därför tacksam om de som avser att komma snarast anmäler sin avsikt att delta, förslagsvis via talongen som finns på april månads nyhetsbrev, vilket lämnas i brevlådan hos någon styrelsemedlem. Har ni inte för avsikt att komma behöver ingen talong lämnas.