Skärpning krävs avseende sortering av matavfall

Information har kommit från SRV om att det vid varje tömning av våra sopkärl varit många plastpåsar med restavfall i kärlen som är avsedda för matavfall. Vi vill därför påminna om att det är mycket viktigt att slänga rätt avfall i rätt kärl.

Plastpåsar med restavfall eller annat avfall får absolut inte slängas i matavfallskärlen. Matavfallet MÅSTE läggas i de avsedda papperspåsarna som vi alla fått och i rätt sopkärl.

Får vi ingen rätsida på detta så har SRV aviserat att de kommer att avbryta matavfallssortering, vilket innebär högre taxa för sophämtningen, vilket i förlängningen även kan medföra höjning av våra månadsavgifter.

Vidare har det inkommit klagomål om att soppåsar ställs utanför dörren vilket luktar illa, drar till sig råttor och fåglar. Vi vill därför be er att inte ställa soppåsar ute.

Resultat tömning av matavfallskärl på Körsångarvägen
Resultat tömning av kärl på Körsångarvägen
Resultat tömning av matavfallskärl på Kvintettvägen
Resultat tömning av kärl på Kvintettvägen