Sopning

Föreningens leverantör av vinterunderhåll PT Gruppen kommer under vecka 16 (dvs 19 – 25 april) att samla upp det sand och grus som de har spritt ut på våra vägar under vintern. Vägar och gångvägar kommer att sopas med maskin.

Passa på att sopa ut grus och sand invid staket och andra fasta föremål så att sopmaskinen får med sig så mycket grus och sand som möjligt.