Städdag

Höstens gemensamma städdag äger rum söndagen 24 oktober med start klockan 10.00. Samling sker vid garagen bredvid föreningslokalen. Där kommer de deltagande medlemmarna att prickas av och få arbetsuppgifter tilldelade. Tänk på att denna dag är ägnad åt att arbeta med föreningens gemensamma utrymmen och inte den egna trädgården. Mat och dryck kommer att serveras utanför föreningslokalen mellan kl. 12.30 – 13.30.