Stämmoprotokoll för 2015 finns nu tillgängligt på föreningens hemsida

Det senaste stämmoprotokollet (från årsstämman) daterat den 19 maj 2015 finns nu tillgänglig på föreningens hemsida, här!