Statuskontroller

Under december genomförs statuskontroll av föreningens lägenheter. Syftet med denna kontroll är att upptäcka eventuella brister i lägenheterna, bl.a. avseende våtrum, elinstallationer och radiatorer. Statuskontrollen genomförs av Mats Viklund, föreningens tekniska förvaltare från Riksbyggen, samt en medlem från styrelsen.