Styrelsens sammansättning 2015-06 t.o.m. 2016-05

Styrelsen har nu konstituerat sig själv.

Den nuvarande sammansättningen finns presenterad här http://www.silfverdalen.se/styrelsen/sammansattning/

Kort sammanfattat så fortsätter Eva Andersson som ordförande. Bernt Karlsson är ny vice ordförande. Gert Fiebig och Magdalena Välikoski är sekreterare i den nya styrelsen. Tony Hammarlund blir ordinarie ledamot och Fredrik Kristoffersen kvarstår som ordinarie ledamot. Thimmy Brodén och Agneta Wuolo är nytillskott i styrelsen som suppleanter. Från Riksbyggens håll sker inga förändringar – Mikael Johansson kvarstår som ledamot och Ann-Kristin Andersson är alltjämt suppleant.