Styrelsens sammansättning 2016-2017

Föreningens hemsida är nu uppdaterad med ny information gällande styrelsens sammansättning fram till nästa års årsstämma.

Läs mer här: http://www.silfverdalen.se/styrelsen/sammansattning/