Styrelsens sammansättning 2017-05-31 fram till nästa årstämma

Styrelsens sammansättning är nu fastsatt. För mer information se: http://www.silfverdalen.se/styrelsen/sammansattning/