Styrelsens sammansättning

Styrelsen har nu konstituerat sig självt utefter beslut i årstämman.

Nuvarande sammansättningen finner du på följande sida:

länk