Sundhet, ordning och skick

Styrelsen har uppmärksammat att vissa ”tomter”, d.v.s. marken närmast  framför och bakom vissa enskilda lägenheter, ser ovårdade ut eller innehåller mycket skräp. Styrelsen vill därför påminna om att som innehavare av en bostadsrätt inom vår förening är man enligt föreningens stadgar skyldig att ” iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset.” Det innebär att alla boende är skyldiga att se till att hålla ordning på sina tomter.