Telefonmeddelande till styrelsen

Meddelande till föreningens styrelse kan lämnas på föreningens telefonsvarare på telefonnummer 08 – 771 57 30. Enskilda styrelseledamöter ska inte kontaktas direkt på deras hemtelefoner eller mobiltelefoner. Styrelsen ser helst att kommunikation till styrelsen i första sker via e-post (styrelsen@silfverdalen.se).