Trivselregler

På föreningsstämman den 25 maj beslutades att en arbetsgrupp ska arbeta med att ta fram trivselregler för vår förening. Detta arbete kommer att påbörjas i augusti.