Underhållsarbete i undercentralen

På grund av underhållsarbete i undercentralen kommer värme och varmvatten att behöva stängas av under vissa tider:

VÄRME: Dagtid tisdag 8 november – torsdag 10 november
VARMVATTEN: Dagtid torsdag 10 november