Upprustning av lekplatser

En av frågorna som styrelsen under hösten arbetat med är upprustning av våra lekplatser. Tanken är att våra fyra lekplatser åldersanpassas så att två stycken anpassas för mindre barn och två stycken för större barn.

En upprustning av lekplatserna kan delas in två delar; Fallskydd och lekplatsutrustning.

Fallskyddet består idag av sand och bör ersättas av gummimatta/konstgräs eller annat liknande material. När det däremot gäller valet av kompletterande eller helt ny lekplatsutrustning är utbudet precis som åsikterna minst sagt brett. Vi önskar därför att få in mängder av förslag på hur våra lekplatser ska utrustas. Vi kan sedan efter en sammanställning ta fram ett par olika alternativ som vi sedan gemensamt kan rösta om. Ni skickar era förslag med e-post till styrelsen@silfverdalen.se. Senast 31 januari 2012 behöver vi ha fått era förslag. Det är naturligtvis önskvärt att våra ”små” medlemmar engagerar sig i frågan och lämnar in förslag men självklart är alla medlemmar välkomna med att lämna in sina förslag.

De tio första medlemmarna som inkommer med förslag i frågan belönas med en biobiljett.