Uppsopning av grus

RA Trädgård & Markservice kommer under vecka 15 (dvs 11- 17 april) att samla upp det grus som de har spritt ut på våra vägar under vintern. Vägar och gångvägar kommer att sopas med maskin.

Passa på att sopa ut grus invid staket, garageportar och andra fasta föremål så att sopmaskinen får med sig så mycket grus och sand som möjligt. Samla dock inte gruset i högar utan skapa strängar som maskinen kan samla upp.