Utdelning från Riksbyggen

Vår förening äger andelar i Riksbyggens intresseförening. Dessa andelar får vi utdelning på varje år och i år har utdelning varit extra stor. Vår förening har i år fått 1 230 000 kronor i utdelning. Styrelsen har ännu inte tagit ställning till hur dessa pengar ska användas. I de inledande diskussionerna har upprustning av föreningslokalen och upprustning av våra lekplatser kommit på tal.