Utredning om bergvärme

Kostnaden för att värma våra lägenheter och vårt varmvatten är en av föreningens största utgifter. Nästan häften av föreningens driftkostnader är uppvärmningskostnader. Styrelsen har börjat titta på alternativa energikällor för att om möjligt sänka kostnaderna för uppvärmning och därmed minska behovet av framtida höjningar av månadsavgifterna. Vår förening kommer tillsammans med vår grannförening, Riksbyggens Brf Drevvikens Strand, göra en utredning för att ta reda på om installation av bergvärme i våra två föreningar är ett ekonomiskt lönsamt alternativ.