VARNING – ID-kapning/stöld från brevlådor

Flera boende har fått sina personummer kapade, vilket i korta drag bl a innebär att varor beställts on-line i den kapades namn, s k mobilkrediter tagits, on-line låneansökningar gjorts. Vidare har post stulits ur brevlådor och man har på så sätt kommit över kreditavtal som sedan undertecknats och återsänts till kreditgivaren.

Boende på Kvintettvägen har sett en person titta i brevlådor i vårt område och styrelsen förutsätter att detta hänger ihop med ID-kapningarna.

Om man saknar post eller får kopior på kreditupplysningar, avtal från kreditbolag eller fakturor på varor som man inte beställt – kontakta företaget som gjort kreditförfrågan OCH kreditupplysningsföretaget och gör en polisanmälan. Bestrid ev faktura.

Styrelsen vill be alla att vara uppmärksamma på okända personer som rör sig i vårt område och vi rekommenderar alla att skaffa en brevlåda med lås.