Vattenläcka

Under söndagen 11 april uppstod en läcka på ett rör i föreningens värmesystem. Detta medförde att trycket minskade i systemet. Inne i lägenheterna kan detta medfört att ett skvalpande ljud hörts i elementen.

Det trasiga röret är nu lagat och jobb pågår för närvarande med att bygga upp trycket i vårt värmesystem igen.

(måndag 12 april kl. 16.30)