Vicevärd

Vår vicevärd Hasse har beslutat sig för att inte fortsätta sitt uppdrag som vicevärd i vår förening. Hasses uppdrag avslutas den 30 juni. Styrelsens ledamöter kommer att hjälpas åt att sköta vicevärdens sysslor under sommaren, d.v.s. tills en ny vicevärd har anlitats.

Styrelsen vill nu veta om det finns någon annan medlem i vår förening som är intresserad att ta detta uppdrag. Arbetsuppgifterna består bl.a. av att ta emot felanmälningar, gräsklippning, mindre yttre reparationer samt veckovis inspektion av området. Skriftlig intresseanmälan lämnas till styrelsen senast 31 juli.