Vill du påverka ditt boende?

Påminnelse!

Vill du vara med och påverka vårt boende i Brf Silfverdalen?

Nu är det snart dags för årets ordinarie föreningsstämma. Den äger rum i slutet på maj och då ska vi bland annat gemensamt välja personer till olika förtroendeuppdrag.

Valberedningens uppdrag är att hitta och nominera kandidater till styrelse, föreningsvald revisor och valberedning. Varje år behövs ett antal nya förtroendevalda.

Är du intresserad eller känner du någon inom föreningen som kan vara intresserad eller som du anser skulle vara lämplig för någon av dessa uppdrag? Kontakta i så fall valberedningen via e-post på valberedningen@silfverdalen.se