Vill du vara med och påverka vårt boende i Brf Silfverdalen?

Nu är det snart dags för årets ordinarie föreningsstämma.

Årstämman äger rum tisdagen den 24 maj och då ska vi bland annat gemensamt välja personer till olika förtroendeuppdrag inom föreningen.

Valberedningens uppdrag är att hitta och nominera kandidater till styrelse, föreningsvald revisor och valberedning. Varje år behövs ett antal nya förtroendevalda.

Är du intresserad eller känner du någon inom föreningen som kan vara intresserad eller som du anser skulle vara lämplig för någon av dessa uppdrag? Fyll i så fall i talongen på det informationsbrev från valberedningen som delats ut och lägg på brevlådan på Körsångarvägen 47. Eller skicka ett mejl till valberedningen@silfverdalen.se

Läs mer här Valberedningen Utskick 2016

Med vänliga hälsningar,
Valberedningen