Vill Du vara med och påverka vårt boende i Brf Silfverdalen

Det är snart dags för årets föreningsstämma. Den 24 maj ska vi gemensamt välja styrelse och valberedning.

Valberedningens uppdrag är att hitta och nominera kandidater till styrelse och valberedning en gång per år. Det är extra viktigt i år då nuvarande Ordförande, Vice ordförande och Sekreterare inte längre kommer att ställa upp för kommande år.

Vi behöver nya styrelsemedlemmar.

Är Du intresserad eller känner du någon, en granne, som kan vara intresserad eller som du tänker skulle vara bra för den här uppdraget. Skriv en lapp och lägg i brevlådan på Kvintettvägen 94 senast den 30 april. Du kan också skicka e-post till valberedningen. (valberedningen@silfverdalen.se)