Vindsfläktar

Styrelsen har givit företaget HåPa Ventilation i uppdrag att byta ut frånluftsfläktarna i våra lägenheter. Styrelsen väntar fortfarande på information från entreprenören om när detta arbete beräknas starta. Så fort styrelsen får mer detaljer kommer denna information anslås på föreningens hemsida samt meddelas i kommande informationsblad.